Should I make blog where I upload these stuffs……………..

Should I make blog where I upload these stuffs……………..